Shiatsu behandeling voor paarden

Aangezien Shiatsu nog niet zo bekend is binnen de paardenwereld, wil ik hierbij in grote lijnen laten zien wat een Shiatsu behandeling inhoudt:

Bij Shiatsu worden de meridianen op het lichaam met behulp van onze handen (muis

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Start behandeling blaasmeridiaanvingers,
Kloppen met zijkant handen
Kloppen met zijkant handen

, vingers, zijkant of vuist) behandeld. Meridianen lopen in grote lijnen op een dezelfde manier over het paardenlichaam. Op deze meridianen liggen diverse punten. Op sommige punten overlappen de meridianen elkaar en dat zijn dus punten, die bij de behandeling meerdere meridianen direct beïnvloeden.

Eindpunt Conceptievat
Eindpunt Gouverneurmeridiaan (GV26)

 

Tien van de twaalf hoofdmeridianen beginnen of eindigen altijd op een vaste plaats op de rand net boven de hoef. De andere twee meridianen lopen aan de bovenkant en onderkant van het lichaam van de anus tot aan de mond. De meeste meridianen staan in verbinding met een orgaan, waar naar ze worden vernoemd. De meridiaan punten verwijzen hier dus ook verkort naar: Ni1 = nier 1, achterkant achter hoef.

Als je een meridiaan behandelt, behandel je dus meteen het daarmee in verbinding staande orgaan. Een van de bekendste reacties van de organen is het verbeterd afvoeren van de afvalstoffen, waardoor het orgaan weer beter gaat functioneren. Minder bekend is, dat de organen ook weer met verschillende emoties in verbinding staan en dus ook de emotionele toestand van het behandelde dier kan beïnvloeden.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Stretchen schouder & voorbeen

Bij elke meridiaan horen stretchoefeningen. Tijdens de behandeling worden deze oefeningen dan ook mee genomen. Deze stretchoefeningen helpen de meridianen te activeren, rustiger te worden of gewoon op te rekken.

Ook als het paard op het oog niets mankeert, is he

Eindpunt Blaas (Bl 67)
Eindpunt Blaas (Bl 67)

t raadzaam om een paar keer per jaar een basis- of ontspanningsbehandeling te geven. In deze behandeling wordt de blaas meridiaan in zijn geheel mee genomen. Dit is een

zogeheten moeder meridiaan, waarmee alle organen op de punten zijn verbonden.

Verder worden alle meridianen aangeraakt en een aantal belangrijke punten. Op basis van de reacties van het paard hierop, kan dan een bepaalde meridiaan verder in detail behandeld worden. Bij een Shiatsu behandeling worden de chakra’s ook meegenomen.